SHERDOR RESTAURANT

Cuisine: national, Arabic.
Address: Tashkent, Yunusabad district, Amira Temur-Kichik avenue Halka Yuli, 1
Landmark: Shop « Bosh »
Phone: (99871) 234-25-56, 234-54-71